AFS valdyba

AFS valdyba

AFS valdyba perrenkama kasmet. Visuotinio susirinkimo metu patvirtinta ši valdybos sudėtis 2022 metams:

  • Jaunius Urbonavičius (pirmininkas)
  • Visvaldas Kairys
  • Liudvika Leišytė
  • Dainius Martuzevičius
  • Vytautė Starkuvienė-Erfle

Jaunius Urbonavičius įgijo mikrobiologijos daktaro laipsnį 2002 metais Umeå universitete (Švedija). 20032006 metais atliko podoktorantūros stažuotę CNRS mokslo centre Gif-sur-Yvette (Prancūzija). 20072012 metais dirbo tyrėju Laisvajame Briuselio universitete (Belgija). 20122020 metais dirbo Vilniaus universitete vyresniuoju mokslo darbuotoju. Nuo 2017 yra Vilnius Tech profesorius. Už podoktorantūros stažuotėje atliktus tyrimus 2007 metais apdovanotas Europos biochemikų draugijų federacijos (FEBS) Išskirtinio jaunojo tyrėjo apdovanojimu (angl. Distinguished Young Investigator Award). Nuo 2013 metų J. Urbonavičius yra Lietuvos mokslo finansavimo agentūrų LMT, MITA, CPVA bei Europos komisijos ekspertas.

Visvaldas Kairys 1997 metais įgijo daktaro laipsnį Havajų universitete (JAV). Vėliau podoktorantūros stažuotes atliko Ajovos universitete (JAV), Pažangiųjų biotechnologijų tyrimų centre (Merilandas, JAV), Madeiros universitete (Portugalija). 2011 metais grįžo į Lietuvą, kur dirba vyresniuoju mokslo darbuotoju Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos institute.

Liudvika Leišytė yra „Futura Scientia“ narė nuo jos įkūrimo. Ji yra aukštojo mokslo studijų profesorė ir Aukštojo mokslo studijų centro vicedirektorė Dortmundo technologijos universitete Vokietijoje, vizituojanti vyriausioji mokslininkė Twente universiteto Aukštojo mokslo politikos studijų centre (CHEPS) Nyderlanduose. Prof. L. Leišytės tyrimų laukas apima akademinio darbo pokyčius bei organizacines transformacijas universitetuose aukštojo mokslo bei studijų reformų kontekste. Po doktorantūros studijų 2007 metais Twentes universito CHEPS (Nyderlandai), 2008–2009 metais atliko podoktoratūros stažuotę Harvardo universiteto Europos studijų centre JAV. 2018 metų pavasarį L. Leišytė buvo vizituojanti profesorė Nagoya universitete Japonijoje, o 2019-ųjų birželį – Stanfordo universitete JAV. Savo tyrimus prof. L. Leišytė publikuoja daugelyje prestižinių aukštojo mokslo studijų bei viešojo administravimo žurnalų, yra išleidusi penkias knygas. 2018 metais mokslininkei su bendraautoriams suteiktas „Emerald“ leidyklos Literati apdovanojimas už  publikaciją žurnale „Learning Organization“. Prof. L. Leišytė yra paskelbusi apie 100 publikacijų, sėkmingai įvykdė apie 30 mokslo projektų, vadovavo 15-kai doktorantų.

Mokslininkė aktyviai įsitraukusi į mokslinių bendruomenių bei ekspertinę veiklas (priklauso Vokietijos aukštojo mokslo studijų asociacijos valdybai, dalyvavo „Horizon 2020“ programos Europos mokslo tarybos, įvairių šalių mokslo tarybų bei Lietuvos mokslo tarybos, Norvegijos ekscelencijos programos paraiškų vertinime). Prof. L. Leišytė dešimt metų dirbo Europos universitetų asociacijoje institucinio vertinimo koordinatore, buvo perrinkta į Vengrijos aukštojo mokslo akreditacijos agentūros tarptautinę patariamąją tarybą bei į „Futura Scientia“ valdybą. 2020 metais išrinkta pastarosios valdybos pirmininke.

Daugiau informacijos: https://hdhf.zhb.tu-dortmund.de/en/ 

Prof. L. Leišytės pranešimas Harvardo universiteto diskusijoje apie mokslininkų įtaką universitetų valdymui Europoje

Vytautė Starkuvienė-Erfle

Vytautė Starkuvienė-Erfle 2001 metais Getingeno universitete (Vokietija) apgynė daktaro disertaciją molekulinės genetikos ir mikrobiologijos srityje. Nuo 2001 iki 2006 metų dirbo tyrėja Europos molekulinės biologijos laboratorijoje (EMBL) Heidelberge. Nuo 2007 metų vadovauja tyrimų grupei Heidelbergo universitete. Nuo 2016 metų taip pat eina ląstelės biologijos profesorės pareigas Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų institute.

 

Log in