AFS valdyba

AFS valdyba

AFS valdyba yra perrenkama kasmet. 2020 m. visuotinio susirinkimo metu patvirtinta ši valdybos sudėtis:

  • Liudvika Leišytė (pirmininkė)
  • Svajus Asadauskas
  • Darius Čeburnis
  • Visvaldas Kairys
  • Ramūnas Valiokas


Liudvika Leišytė yra Futura Scientia narė nuo jos įkūrimo. Ji yra aukštojo mokslo studijų profesorė ir Aukštojo mokslo studijų centro vice-direktorė Dortmundo technologijos universitete Vokietijoje. Taipogi ji yra vizituojanti vyriausioji mokslininkė Twente universiteto Aukštojo mokslo politikos studijų centre (CHEPS), Nyderlanduose. Prof. Leišytės tyrimų laukas apima akademinio darbo pokyčius bei organizacines transformacijas universitetuose aukštojo mokslo bei studijų reformų kontekste. Po doktorantūros apsigynimo 2007 metais Twentes universite, CHEPS, Nyderlanduose, 2008-2009 metais ji atliko podoktoratūros stažuotę Harvardo universiteto Europos studijų centre, JAV. 2018 metų pavasarį ji buvo vizituojanti profesorė Nagoya universitete Japonijoje, o 2019-ųjų birželį  - Stanfordo universitete, JAV. Savo tyrimus prof. Leišytė publikuoja eilėje prestižinių aukštojo mokslo studijų bei viešojo administravimo žurnalų, yra išleidusi penkias knygas. 2018 metais jai ir bendraautoriams suteiktas Emerald leidyklos Literati apdovanojimas už labai pagirtiną publikaciją Learning Organization (Besimokanti organizacija) žurnale. Per savo karjerą prof. Leišytė iki šiol išleido apie 100 publikacijų, sėkmingai įvykdė apie 30 mokslo projektų, vadovavo 15 doktorantų. Ji aktyviai įsitraukusi į mokslinių bendruomenių bei ekspertinę veiklas (pvz. yra Vokietijos aukštojo mokslo studijų asociacijos valdybos narė, dalyvavo Horizon 2020 programos Europos mokslo tarybos, įvairių šalių mokslo tarybų bei Lietuvos LMT mokslo paraiškų vertinime, bei Norvegijos Ekscelencijos programos paraiškų vertinime). Prof. Leišytė dešimt metų dirbo Europos universitetų asociacijoje institucinio vertinimo koordinatore. Prof. Leišytė buvo perrinkta į Vengrijos aukštojo mokslo akreditacijos agentūros tarptautinę patariamąją tarybą bei į Futura Scientia valdybą. 2020 metais buvo išrinkta Futura Scientia valdybos pirmininke. Daugiau informacijos galite rasti čia: http://www.zhb.tu-dortmund.de/zhb/hdhf/en/home/index.html

Svajus Asadauskas  apgynė Cheminės inžinerijos PhD disertaciją Pennsilvanijos Valstybiniame Universitete (JAV) 1997, po to atliko podoktorantūrinius tyrimus United States Department of Agriculture tyrimų centre ir nuo 1999  dirbo Fuchs Lubricants Co. vyresniuoju chemiku Ilinojaus valstijoje (JAV).  Nuo 2002 m. jis aktyviai dalyvavo Užsienio Lietuvių Mokslininkų Forumo veikloje kuriant AFS ir keletą metų buvo AFS valdybos nariu. Pagal M. Curie FP6-IRG projektą S. Asadauskas 2007 grįžo į Lietuvą ir įkūrė FTMC Tribologijos laboratoriją. Jis yra virš 30 mokslinių straipsnių Impact Factor žurnaluose ir kelių patentų autorius, buvo FTMC įgaliotuoju vykdytoju dvejuose Horizons 2020 projektuose. S. Asadauskas taip pat ekspertavo keliose Europos Komisijos mokslinėse programose FP7 ir H2020 bei buvo išrinktas į AOCS (American Oil Chemists Society) padalinio valdybos bei FTMC Mokslinės Tarybos narius.

Darius Čeburnis apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją 1997 metais tuometiniame Fizikos Institute Vilniuje (dabar Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras), o nuo 2001 metų dirba Nacionaliniame Airijos Universitete Galway. Darius Čeburnis eilę metų buvo AFS valdybos pirmininku (2011-2015m.) ir keletą metų AFS valdybos narys (2016-2018m.). Jis yra nuolatinis Lietuvos Mokslo Tarybos ekspertų komisijų narys nuo 2011 metų bei atlieka ekspertinį darbą kitose Europos šalyse bei Europos Komisijoje. Jis yra trijų Nature straipsnių bendraautorius ir atspausdino virš 100 straipsnių prestižiniuose mokslo žurnaluose. Jis patenka tarp 1% dažniausiai cituojamų autorių geomokslų kryptyje (pagal Clarivate Analytics). Darius Čeburnis 2011 metais buvo apdovanotas Lietuvos Mokslo Premija (su bendraautoriais), o 2015 metais jam buvo skirta Užsienio Lietuvių Mokslo Premija.

Visvaldas Kairys apgynė PhD laipsnį Havajų Universitete (JAV) 1997 metais.  Po to jis dalyvavo podaktarinėse stažuotėse Ajovos Universitete (JAV), Center for Advanced Research in Biotechnology (Rockville, Merilendas, JAV), Madeiros Universitete (Portugalija). 2011 metais grįžo į Lietuvą, kur dirba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose Biotechnologijos Institute, Gyvybės Mokslų Centre (Vilnius Universitetas).

Ramūnas Valiokas

Log in