AFS valdyba

AFS valdyba

Valdybos pirmininkas

Dr. Dainius Martuzevičius

Valdybos nariai

  • Dr. Tomas Balkelis
  • Dr. Darius Čeburnis
  • Dr. Visvaldas Kairys
  • Prof. Dr. Rasa Pauliukaitė

Dr. Dainius Martuzevičius yra asociacijos narys nuo jos įkūrimo 2009 metais. Jis dirba docento ir mokslo prodekano pareigose Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete. 2002-2005 metais jis stažavosi kaip vizituojantis mokslininkas Cincinačio universiteto Aplinkos ir sveikatos departamente. Tyrimų kryptys apima nanotechnologijos ir pažangiosios oksidacijos procesų taikymą oro taršos mažinimui. er pastaruosius 5 metus jis koordinavo ar buvo partneris penkiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, kurių biudžetas buvo arti 1 mln Eur. AFS Valdybos pirmininkas nuo 2016 metų.

Dr. Tomas Balkelis yra vyresnysis mokslo darbuotojas Lietuvos istorijos institute Vilniuje. Istorijos mokslų daktaro laipsnį įgijo Toronto universitete 2004 m. Dirbo Manchesterio, Nottinghamo, Dublino ir Vilniaus universitetuose. 2015-2016 metais buvo vizituojantis mokslininkas Stanfordo universitete. Jis yra ‘Moderniosios Lietuvos kūrimas’ (2009) ir kitų knygų autorius. Jo straipsniai pasirodė Past and PresentContemporary European History ir kituose užsienio mokslo žurnaluose. Tyrinėja šiuolaikinę Baltijos šalių istoriją.

Dr. Darius Čeburnis 1992m. baigė Vilniaus Universitetą ir 1997 m. apgynė gamtos mokslų daktaro distertaciją Fizikos Institute, Vilniuje. 1999 m. buvo apdovanotas Lietuvos Mokslų Akademijos Jaunųjų Mokslininkų premija už jo disertacinį darbą. 2001 m. jis išvažiavo dirbti mokslinio darbo į Airiją Nacionaliniame Airijos Universitete, Eksperimentinės Fizikos departamente, kuriame dirba iki šiol. Darius Čeburnis yra dviejų Nature straipsnių bendraautorius bei daugelio kitų straipsnių autorius svarbiausiuose geomokslų srities žurnaluose. Už mokslinių tyrimų svarbą bei bendradarbiavimą su Lietuvos kolegomis Darius Čeburnis 2012 m. buvo apdovanotas Lietuvos Nacionaline Mokslo premija. Darius Čeburnis yra publikavęs 80 mokslinių straipsnių ir patenka tarp 1% labiausiai cituojamų autorių geomokslų srityje per pastarąjį dešimtmetį pagal Thomson Reuters duomenų bazės duomenis. 2015 m. Darius Čeburnis yra apdovanotas Švietimo ir Mokslo Ministerijos Užsienio Lietuvių Mokslininkų premija už mokslo pasiekimus bei veiklą Airijos lietuvių bendruomenėje. Darius Čeburnis yra vienas iš Asociacijos Futura Scientia steigėjų ir buvo asociacijos valdybos pirmininku 2010-2015m. 

Dr. Visvaldas Kairys studijavo Vilniaus Universiteto Chemijos Fakultete. Gavo PhD laipsnį Havajų Universitete 1997 metais. Po to dirbo kompiuterinės chemijos srityje Ajovoje, Masačiusetse, Merilende ir Portugalijoje. Nuo 2011 metų vyresnysis mokslo darbuotojas Vilniaus Universiteto Biotechnologijos Institute.

Prof. Dr. Rasa Pauliukaitė (gimusi 1969 m.) yra Fizinių ir technologijos centro vyriausioji mokslo darbuotoja ir laikinai einanti profesorės pareigas Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Ji studijavo Vilniaus Edukologijos Universitete, kur 1994 m. įgijo chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 1995 iki 2001 metų dirbo Chemijos institute Vilniuje, kur 1998 m. apgynė fizinių mokslų daktaro laipsnį iš fizikinės chemijos ir iki 2001 m. dirbo Chemijos instituto mokslo darbuotoja. Stažavosi Graco Universitete, Austrijoje 2000-2001 m.; Chemijos Institute Liublijanoje, Slovėnijoje 2001-2002 m.; Šveicarijos Federaliniame Technologijų Institute (ETH) Ciuriche 2002-2003 m. Podaktarinę stažuotę atliko 2003-2010 m. Koimbros Universitete, Portugalijoje.  Užsienio Lietuvių Mokslo Forumo (ULMF) narė nuo 2006 metų. AFS narė nuo 2010, Valdybos narė 2012-2014 ir nuo 2016.

Log in