AFS valdyba

AFS valdyba

AFS valdyba perrenkama kasmet. Visuotinio susirinkimo metu patvirtinta ši valdybos sudėtis 2024 metams:

  • Rūta Aldonytė 
  • Visvaldas Kairys
  • Dainius Martuzevičius (pirmininkas)
  • Rasa Pauliukaitė
  • Ramūnas Stepanauskas

Rūta Aldonytė (https://www.linkedin.com/in/ruta-aldonyte-b725697/) baigė Kauno medicinos universitetą (medicinos mokslų daktarė). 2000-2004 m. Lundo universitete (Švedija) apgynė daktaro disertaciją lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) ir gausiausio žmogaus antropoezės preparato - antriptilino - tema. Stažuotę tęsė Floridos universitete (JAV) po doktorantūros studijų. 2013 m. ji gavo finansavimą mokslininkams remti iš Lietuvos mokslo tarybos visuotinės dotacijos. R. Aldonytė buvo deleguota atstovauti Lietuvai naujos Europos Komisijos Žmogaus biomonitoringo iniciatyvos darbo grupėje, sėkmingai pateikė projektą konsorciumo partneriams ir dalyvaus vykdant žmogaus taršos stebėseną Europoje.

Visvaldas Kairys (https://www.linkedin.com/in/visvaldas-kairys-1243aa/) 1997 metais įgijo daktaro laipsnį Havajų universitete (JAV). Vėliau podoktorantūros stažuotes atliko Ajovos universitete (JAV), Pažangiųjų biotechnologijų tyrimų centre (Merilandas, JAV), Madeiros universitete (Portugalija). 2011 metais grįžo į Lietuvą, kur dirba vyresniuoju mokslo darbuotoju Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos institute.

Dainius Martuzevičius (https://www.linkedin.com/in/dainiusmartuzevicius/) yra asociacijos narys nuo jos įkūrimo 2009 metais. Jis dirba profesoriaus pareigose Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete. 2002-2005 metais jis stažavosi kaip vizituojantis mokslininkas Cincinačio universiteto Aplinkos ir sveikatos departamente. Tyrimų kryptys apima nanotechnologijos ir pažangiosios oksidacijos procesų taikymą oro taršos mažinimui. Per pastaruosius 5 metus jis koordinavo ar buvo partneris penkiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, kurių biudžetas buvo arti 1 mln Eur. Jis taip pat yra startuolio "Bious Labs" vienas iš įkūrėjų.

Rasa Pauliukaitė (https://www.linkedin.com/in/rasa-pauliukaite-94241963/) studijavo Vilniaus Edukologijos Universitete, kur 1994 m. įgijo chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 1995 iki 2000 metų dirbo Chemijos institute Vilniuje, kur 1998 m. apgynė fizinių mokslų (chemija) daktaro laipsnį. Stažavosi Graco universitete, Austrijoje 2000-2001 m.; Chemijos institute Liublijanoje, Slovėnijoje 2001-2002 m.; Šveicarijos feredaliniame technologijų institute (ETH) Ciuriche 2002-2003 m. Koimbros universitete, Portugalijoje 2003-2010 m. Nuo 2010 metų dirba VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centre Vilniuje vyriausiąja mokslo darbuotoja (nuo 2012 m.). Užsienio Lietuvių Mokslo Forumo (ULMF) narė nuo 2006 metų. Kelis kartus yra buvusi Asociacijos Futura Scientia valdybos nare.

Ramūnas Stepanauskas (https://www.linkedin.com/in/ramunas-stepanauskas-023aa73b/) yra asociacijos narys nuo jos įkūrimo 2009 metais. Jis yra vyriausias mokslo darbuotojas ir Ląstalės genomikos centro įkūrėjas bei vadovas Bigelow okeanologijos laboratorijoje (Mainas, JAV). Dr. Stepanausko tyrimų kryptys apima ekologiją, aplinkos mikroorganizmų evoliuciją ir biotechnologinį taikymą jūrinėje aplinkoje. Jis yra tyrimų srities, apimančios mirkoorganizmų identifikavimo atskirų ląstelių lygmenyje technologijų kūrimą, pradininkas. Dr. Stepanauskas paskelbė virš 100 mokslo publikacijų. Jis yra Amerikos mokslo pažangos asociacijos išrinktasis narys nuo 2018 m, taip pat 2014 m. apdovanotas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos už pasiekimus moksle.

Log in