Asociacijos tikslai: Skleisti Lietuvoje žinių visuomenės ir žinių ekonomikos idėjas, populiarinti mokslinius tyrimus, dalyvauti šviečiamojoje veikloje, propaguoti mokslininko profesiją ir mokslinių tyrimų svarbą įvairiuose visuomenės sluoksniuose, versle, žiniasklaidoje. Pritraukti ir Lietuvoje skleisti sėkmingą tarptautinę patirtį, garsinti ir propaguoti Lietuvos mokslo ir technologijų pasiekimus pasaulyje, siekti lygiavertės idėjų ir mokslinės patirties apykaitos tarp Lietuvos ir pasaulio. Stebėti Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros būklę, inicijuoti ir paremti būtinas reformas, vykdyti ekspertizes. Siekti mokslo etikos standartų, skaidrumo, akademinės laisvės įsitvirtinimo Lietuvos akademiniame gyvenime ir susijusiose srityse. Inicijuoti ir palaikyti Lietuvoje ir užsienyje dirbančių lietuvių mokslininkų ryšius bei profesinį bendradarbiavimą, padėti išeivijos mokslininkų reintegracijai Lietuvoje.

Daugiau…

Log in