Apie AFS

Asociacija „Futura Scientia“ įsteigta Vilniuje 2009 m. sausį. Esame Lietuvos Respublikoje įregistruota nevyriausybinė organizacija, paremta į tėvynę sugrįžusių ir pasaulyje pasklidusių lietuvių mokslininkų bendradarbiavimu. Asociacijos steigimo iniciatyvinę grupę sudarė neformalaus Užsienio lietuvių mokslininkų forumo nariai, jau keletą metų aktyviai dalyvavę burdami išeivijos akademinę bendruomenę, siekiančią Lietuvos mokslinių tyrimų ir technologijų sektoriaus atsinaujinimo ir plėtros. 

Asociacijos nariai dirba Lietuvos, JAV, Vokietijos, Airijos ir kitų valstybių akademinėse ir verslo organizacijose. Remdamasi savo narių sukaupta profesine patirtimi bei pasauliniu kontaktų tinklu, asociacija aktyviai dalyvauja Lietuvoje kurdama šiuolaikinę mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemą.

Asociacijos „Futura Scientia“ misija – Lietuvos mokslo atsinaujinimas ir modernizavimas, valstybės įtvirtinimas tarp sėkmingiausių inovatyvių pasaulio ekonomikų. Tam tikslui asociacija telkia tarptautinę patirtį įgijusius akademinės bendruomenės atstovus, pritraukia geriausią užsienio valstybių praktiką, vienija pažangias visuomenės jėgas.

Svarbiausi veiklos tikslai

Pagrindinis asociacijos tikslas – sėkmingas tarptautinis Lietuvos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros konkurencingumas bei nuolatinis atsinaujinimas.

Specifiniai tikslai:

  • Skleisti Lietuvoje žinių visuomenės ir žinių ekonomikos idėjas, populiarinti mokslinius tyrimus, dalyvauti šviečiamojoje veikloje, propaguoti mokslininko profesiją ir mokslinių tyrimų svarbą įvairiuose visuomenės sluoksniuose, versle, žiniasklaidoje.
  • Pritraukti ir Lietuvoje skleisti sėkmingą tarptautinę patirtį, garsinti ir propaguoti Lietuvos mokslo ir technologijų pasiekimus pasaulyje, siekti lygiavertės idėjų ir mokslinės patirties apykaitos tarp Lietuvos ir pasaulio.
  • Stebėti Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros būklę, įnicijuoti ir paremti būtinas reformas, vykdyti ekspertizes.
  • Siekti mokslo etikos standartų, skaidrumo, akademinės laisvės įsitvirtinimo Lietuvos akademiniame gyvenime ir susijusiose srityse.
  • Inicijuoti ir palaikyti Lietuvoje ir užsienyje dirbančių lietuvių mokslininkų ryšius bei profesinį bendradarbiavimą, padėti išeivijos mokslininkų reintegracijai Lietuvoje.

Log in